Жалпыға ортақ декларациялау

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін іске асыру туралы» 2017 жылғы 25 желтоқсандағы No 121-VI ҚРЗ Заңының 45-1-бабының негізінде (Н.Қ. РК)», Қазақстанда жалпыға бірдей декларация 4 кезеңде енгізілуде.


1 кезең – 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап

 • жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдар және олардың жұбайлары;
 • мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар және олардың жұбайлары;
 • мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдар және олардың жұбайлары;

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Банктер және банктер туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес декларация тапсыру міндеті жүктелген тұлғалар. Қазақстан Республикасындағы банк қызметі», «Сақтандыру қызметі туралы», «Бағалы қағаздар нарығы туралы».

2 кезең – 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап

 • мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері (оның ішінде білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт және т.б.) және олардың жұбайлары;
 • квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметкерлері және олардың жұбайлары.

3 кезең – 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап

 • заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылары (қатысушылары) және олардың жұбайлары;
 • жеке кәсіпкерлер және олардың жұбайлары.

4 кезең – 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап

 • азаматтардың қалған санаттары

Декларацияларды табыс ету тәртібі Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 71-тарауымен реттеледі.

Қаржылық бақылау шараларын жүзеге асыру мақсатында жеке тұлғаларды декларациялаудың мынадай түрлері ұсынылады:

 • активтер мен міндеттемелер туралы декларация (250.00 нысаны бойынша Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 630-бабы)
 • табыстары мен мүлкі туралы декларация (270.00-нысан бойынша Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 633-бабы)

Төмендегі тұлғалар өкілдік етеді:

 • жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдар және олардың жұбайлары;
 • мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар және олардың жұбайлары;
 • мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдар және олардың жұбайлары;
 • «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Банктер және банктер туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес декларация тапсыру міндеті жүктелген тұлғалар. Қазақстан Республикасындағы банк қызметі», «Сақтандыру қызметі туралы», «Бағалы қағаздар нарығы туралы».

Оларға мыналар жатады:

 • мемлекеттік ұйымдарда басқару функцияларын жүзеге асыратын тұлғалар;
 • квазимемлекеттік сектор субъектілерінде басқару функцияларын жүзеге асыратын тұлғалар;
 • сатып алуды, оның ішінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға уәкілетті не мемлекеттік бюджеттен және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан қаржыландырылатын жобаларды іріктеу мен іске асыруға жауапты, басшыдан төмен емес лауазымды атқаратын тұлға осы ұйымдардағы дербес құрылымдық бөлімшенің;
 • Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметкерлері.